Kjersti Karlsen

Psykologspesialist med klinisk fordypning barn og ungdom
Forfatter av boken «Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom»
Privatpraksis

Tor Gunnar Værnes

Psykologspesialist, TIPS Sør-Øst, OUS, Ullevål.
Dr. gradskandidat med et prosjekt om forstyrret selvopplevelse hos pasienter vurdert til å ha økt risiko for psykose.

Trine Anstorp

Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Har undervist og vært medredaktør i flere fagbøker med fokus på forståelse og behandling av komplekse traumelidelser og dissosiasjon, senest «Traumebehandling» (2014).

Cecilie Brøvig Almås

Psykologspesialist. ARA FACT, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus.

Arne Blindheim

Psykologspesialist ved Senter for Krisepsykologi i Bergen.

Hildegun Sarita Selle

Psykologspesialist ved Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer, Sørlandet Sykehus.

Elisabeth Haug

Psykiater, PhD ved Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll, Sykehuset-Innlandet. Forsker på psykoser og arbeider klinisk ved TIPS-poliklinikk. 

Heine Steinkopf

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og fagleder ved RTVS Sør, Kristiansand