Skip to main content

Fagkomite

Kjersti Karlsen

Psykologspesialist med klinisk fordypning barn og ungdom
Forfatter av boken «Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom»
Privatpraksis

Tor Gunnar Værnes

Psykologspesialist, TIPS Sør-Øst, OUS, Ullevål.
Dr. gradskandidat med et prosjekt om forstyrret selvopplevelse hos pasienter vurdert til å ha økt risiko for psykose.

Trine Anstorp

Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Har undervist og vært medredaktør i flere fagbøker med fokus på forståelse og behandling av komplekse traumelidelser og dissosiasjon, senest «Traumebehandling» (2014).

Cecilie Brøvig Almås

Psykologspesialist. ARA FACT, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus.

Arne Blindheim

Psykologspesialist ved Senter for Krisepsykologi i Bergen.

Hildegun Sarita Selle

Psykologspesialist ved Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer, Sørlandet Sykehus.

Elisabeth Haug

Psykiater, PhD ved Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll, Sykehuset-Innlandet. Forsker på psykoser og arbeider klinisk ved TIPS-poliklinikk. 

Heine Steinkopf

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og fagleder ved RTVS Sør, Kristiansand