Skip to main content

Foredragsholdere

DAG 1 OG 2

Plenumforelesninger av internasjonalt kjente forskere og klinikere innen dissosiasjon- og psykosefeltet

Suzette A. Boon

PhD, Klinisk psykolog og psykoterapeut, med spesialkompetanse på diagnostisering og behandling av komplekse dissosiative lidelser. Hun var en av grunnleggerne av European Society for Trauma and Dissociation (ESTD) og organisasjonens første president. Suzette har publisert en rekke bøker og fagartikler og har betydd mye for utvikling av det norske traumefokuserte fagmiljøet.

Mads Gram Henriksen

Associate Professor i psykiatriens filosofi ved Senter for subjektivitetsforskning, Universitetet i København, og seniorunderviser og forsker ved Psykiatrisk Senter Glostrup, København Universitetssykehus. Hans forskning er forankret i fenomenologisk psykopatologi og han har især fokusert på symptomutvikling ved schizofrenispektrumlidelser fra et fenomenologisk perspektiv.

Dr. Pamela Fuller

Privat praksis. Assisterende professor ved University of Utah School of Medicine, psykiatrisk avdeling og privatpraktiserende psykolog med omfattende erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne. Hun har vært spesielt opptatt av å innlemme traumebehandling i behandling for psykoselidelser, og er en anerkjent ekspert innen dette området. Hun har skrevet boken Surviving, Existing, or Living. Phase-specific Therapy for Severe Psychosis som kom ut I 2013.

Dolores Mosquera

Psykolog og psykoterapeut. Hun er leder av Institute for the Study of Trauma and Personality Disorders (INTRA-TP), en privat institusjon hvor hun i en årrekke har arbeidet med EMDR og alvorlig traumatisering. Hun har utgitt en rekke bøker og artikler om personlighetsforstyrrelser, kompleks traumatisering og dissosiasjon, og er anerkjent innenfor dette feltet.

Dr Filippo Varese

Psykolog ved Universitetet i Manchester, forsker på betydningen av psykologiske og kognitive faktorer for utvikling av psykosesymptomer (særlig verbale hallusinasjoner) i kliniske og ikke-kliniske grupper. Han er spesielt interessert i å undersøke betydningen av negative livserfaringer som barndomstraumer for utvikling av psykiske lidelser, inkludert psykoselidelser, samt de psykologiske mekanismene som kan forklare slike sammenhenger.

Prof. Dr. Andrew Moskowitz

Klinisk psykolog og professor på Touro College i Berlin. Han er president i European Society for Trauma and Dissociation (ESTD) og en av redaktørene av European Journal for Trauma and Dissociation (2017). Han er hovedredaktør av den innflytelsesrike boken Psychosis, Trauma and Dissociation: Emerging Perspectives on Severe Psychopathology (Wiley 2008), og andre utgaven av denne vil bli publisert i 2019.

Rachel (Rai) Waddingham

En erfaren veileder som har spesialisert seg på nyskapende måter å støtte mennesker som strever med alvorlige tilstander som psykose, dissosiasjon og komplekse post-traumatiske reaksjoner. Rai har spesifikk ekspertise i å jobbe med barn, unge og mennesker i fengsel som hører stemmer. Rai er medlem av styret i the English Hearing Voices Network, styreleder I Intervoice og visepresident I ISPS UK. Hun er også medlem av ISPS sitt internasjonale styre. Rai har personlig erfaring med å høre stemmer, psykose og sykehusinnleggelser.

Bethany Brand

PhD, Professor på Towson Universitet i Maryland, USA, og har spesialisert seg på utredning, behandling og forskning på traumerelaterte lidelser. Hun leder en internasjonal studie på dissosiative lidelser. Hun utfører også forskning relatert til utredning av traumatisering og nøyaktigheten av informasjon om traumatisering i psykologisk litteratur. I hennes privat praksis behandler hun kronisk traumatiserte pasienter og gjør også sakkyndighetsarbeid i traumerelaterte saker.

Douglas Turkington

Professor ved avdeling for psykososial psykiatri, Universitetet i Newcastle, England. Han er også en av grunnleggerne av Akademi for kognitiv terapi i Philadelphia, USA. Nylig publiserte bøker inkluderer en manual som beskriver hvordan man kan integrere elementer fra «compassion based» og «mindfulness» terapi, samt ACT, i den kognitive modellen, og en bok om kulturelle aspekter ved bruk av kognitiv atferdsterapi ved psykose.

DAG 3

Erfarne fagpersoner innen feltet vil med bakgrunn i sine erfaringer fra klinikk og forskning belyse aktuelle utfordringer i dette arbeidet. Bli med og delta i denne viktige fagutviklingen!

Tor Gunnar Værnes

Psykologspesialist, TIPS Sør-Øst, OUS, Ullevål.

Dr. gradskandidat med et prosjekt om forstyrret selvopplevelse hos pasienter vurdert til å ha økt risiko for psykose.

HildegunSelleHildegun Selle

Psykologspesialist, Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer, Sørlandet sykehus.

Ingunn Holbæk

Psykologspesialist, Traumepoliklinikken til Modum Bad,  Oslo

Benjamin Solvang

En av hovedpersonene i dokumentarserien Stemmene i hodet som gikk på NRK vinteren 2017. Tidligere hadde Benjamin diagnosen schizoaffektiv lidelse. Etter god behandling og stor egeninnsats har han ikke diagnosen lenger. Han er i dag styreleder i Harry Benjamin Ressurssenter og er en erfaren foredragsholder. Han forteller om egen barndom, kjønnsidentitetsproblematikk, psykoseopplevelser og behandlingen som hjalp han.

Han var konsulent under produksjonen av SE HELE MEG – Om psykose og hva som kan hjelpe (www.sehelemeg.no). Dette er et læringsprogram for å styrke åpenhet og dialog mellom pasienter, familier og hjelpere.

Judith van der Weele

Psykologspesialist med mangeårig erfaring fra arbeid med vold, kultur og traumer, og har bidratt i flere fagbøker på disse temaene. I de senere år har likeverdige tjenester innen psykisk helse og barnevern vært satsingsområder. Hun er særlig opptatt av hvordan fagfolk innen hjelpeapparatet, helt konkret, kan endre praksis for å gi bedre og mer adekvat hjelp. Hun arbeider til daglig som sakkyndig.

Frank Larøi

Professor i psykologi ved Universitetet i Bergen og ved Neuroscience of Cognition Research Unit (University of Liège, Belgium).