Traumer, Dissosiasjon og Psykose

INTERNASJONAL KONFERANSE

Kilden Teater- og Konserthus
Kristiansand 12. – 14. juni 2024

12. til 14. juni 2024 inviterer Sørlandet sykehus og samarbeidspartnere til den 4. internasjonale konferansen om traumer, dissosiasjon og psykose i Kilden teater og konserthus, Kristiansand. De tre tidligere konferansene ble avholdt i 2015, 2017 og 2019, og hadde som ambisjon å lage en god møteplass for store fagfelt som vanligvis er ganske atskilte – traume- og dissosiasjonsfeltet, og psykosefeltet. Konferansene har vært godt besøkt, og har mottatt mange fine tilbakemeldinger, så vi er veldig glade for at vi nå igjen kan invitere til en ny konferanse i samme spor!

Innenfor traume-, dissosiasjons- og psykoselidelser vil årets konferanse belyse temaer som selv-, identitets- og kroppsopplevelse, stemmehøring, virkelighetsopplevelse og meningsdanning, samt implikasjoner for behandling. De to første dagene vil være internasjonale, mens den tredje dagen vil foregå på norsk.

På de internasjonale dagene er vi glade for å igjen kunne invitere fremstående fagpersoner som Andrew Moskowitz, Ellert Nijenhuis, Eleanor Longden og Akiah Ottesen, i tillegg til nye, spennende navn som Giovanni Stanghellini og Martin Dorahy. Den norske dagen vil ha et tydelig klinisk fokus, med bidrag fra fagpersoner som Sjur Sætren, Nina Mørkved, Ingunn Holbæk, Arne Blindheim og Akiah Ottesen.

Velkommen!

Preconference June 11th with Martin Dorahy

Teaching center, Sørlandet Sykehus
(Prekonferansen vil foregå kun på Engelsk)

This workshop will explore the treatment of shame in trauma and dissociative disorders. After providing an understanding of the psychology of shame and its association with psychological distress, including that associated with psychotic and dissociative disorders, focus will be given to the relationship between shame and dissociation in complex trauma presentations. Drawing on conceptual models like the window of tolerance to pace therapy an in-depth clinical example will be provided to demonstrate treatment considerations and pitfalls.

Konferanse middag 12. juni kl. 19.00

Radisson Blu Caledonien Hotel

Kontakt: Kurs og kongresservice
E-post: post@kursogkongress.no

SAMARBEIDSPARTNERE: