Traumer, Dissosiasjon og Psykose

INTERNASJONAL KONFERANSE

Kilden Teater- og Konserthus
Kristiansand 22. – 24. mai 2019

Internasjonal konferanse der psykose og dissosiasjonfeltet møtes med fokus på nye teoretiske perspektiver og behandlingstilnærminger.

Velkommen til Kristiansand og konferansen som søker å utvide teoretiske perspektiver og forståelse av behandling innenfor fagfeltene traumer, dissosiasjon og psykose.

Kontaktperson: Ingunn Notøy | E-post: ingunn.notoy@getmail.no

SAMARBEIDSPARTNERE: