Traumer, Dissosiasjon og Psykose

INTERNASJONAL KONFERANSE

Kilden Teater- og Konserthus
Kristiansand 12. – 14. juni 2024

Internasjonal konferanse der psykose og dissosiasjonfeltet møtes med fokus på nye teoretiske perspektiver og behandlingstilnærminger.

Velkommen til Kristiansand og konferansen som søker å utvide teoretiske perspektiver og forståelse av behandling innenfor fagfeltene traumer, dissosiasjon og psykose.

Kontaktperson: Cecilie Brøvig Almås
E-post: cecilie.brovig.almas@sshf.no

SAMARBEIDSPARTNERE: