Skip to main content

Påmelding

Påmeldingen er nå stengt.

Norsk Psykologforening
Konferansen godkjennes som 21 timers fritt spesialkurs og 21 timers vedlikeholdsaktivitet.

Den norske legeforening
Allmennmedisin: Godkjennes med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen.
Barne- og ungdomspsykiatri: Godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: Godkjennes med 20 timer for spesialistenes etterutdanning.

For andre spørsmål eller henvendelser, send mail til kontaktperson
Ingunn Notøy ingunn.notoy@getmail.no