Skip to main content

Godkjenning

Kurset søkes godkjent som frie spesialkurs/vedlikeholdskurs i spesialistutdanning.

Følgende spesialiteter: Barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri, leger (klinisk emnekurs i psykiatri).

Totalt: 21 timer