Skip to main content

Program

Internasjonal konferanse

på Kilden Teater- og Konserthus

Tuesday 11th of June – Preconference
Workshop in English. ONLY FOR PARTICIPANTS OF THE MAIN CONFERENCE.
10.00-17.00Martin Dorahy Shame, Trauma and Dissociation
This workshop will explore the treatment of shame in trauma and dissociative disorders. After providing an understanding of the psychology of shame and its association with psychological distress, including that associated with psychotic and dissociative disorders, focus will be given to the relationship between shame and dissociation in complex trauma presentations. Drawing on conceptual models like the window of tolerance to pace therapy an in-depth clinical example will be provided to demonstrate treatment considerations and pitfalls.
Location: The teaching center, Sørlandet Sykehus

Wednesday 12th of June – 09.20 - 17.20
Lectures in English | Forelesninger på engelsk
08.30-09.20Registration
09.20-09.45Opening and welcome by Nina Mevold, Hospital director
Moderator: Cecilie Brøvig

09.45-10.30Introduction Schizophrenia, psychosis and dissociation: Historically shifting concepts obscure intriguing phenomenological differences
Andrew Moskowitz
10.30-11.30Schizophrenia as disembodied existence
Giovanni Stanghellini
11.30-11.50Break
11.50-12.50Consciousness, self-disturbance and identity in dissociative identity disorder
Martin Dorahy
12.50-13.20Panel discussion with Stanghellini and Dorahy
Debate Leader/Moderator
Andrew Moskowitz
13.20-14.20Lunch
14.20-15.20Changing perspectives on voice hearing and the power of language: Pathology, recovery and discovery
Andrew Moskowitz
15.20-15.40Break
15.40-16.40Voice hearing in dissociative identity disorder
Martin Dorahy
16.40-17.10Panel discussion with Moskowitz and Dorahy
17.10-17.20Closing Day 1
19.00Conference Dinner,
Radisson Blu Caledonien Hotel

Thursday 13th of June – 8.45 - 17.30
Lectures in English | Forelesninger på engelsk
08.45-09.00Opening day 2

Moderator: Birgit Lie
09.00-09.15Some thoughts after day 1, introduction of day 2
Andrew Moskowitz
09.15-10.15Enacting one’s self and world: The making of identity, meaning and reality
Ellert Nijenhuis
10.15-10.35Break
10.35-11.30The psychiatrist as a ragpicker: The dialectics between the fragment and the whole in the treatment of mental conditions
Giovanni Stanghellini
11.30-12.00Panel discussion with Stanghellini and Nijenhuis: About the experience of the world and reality among people with psychotic and dissociative disorders
Debate Leader/Moderator Andrew Moskowitz
12.00-13.00Lunch
13.00-14.00Trauma therapy as participatory evolution of identity, meaning and reality
Ellert Nijenhuis
14.00-14.20Break
14.20-15.10From theory to practice – thoughts on being a pragmatic clinician in the face of trauma and psychosis
Akiah Ottesen
15.10-15.30Break
15.30-16.30Talking With Voices: A Novel Dialogical Therapy For Working With Distressing Voices
Alison Branitsky
16.30-17.15Panel discussion on clinical implications with Ottesen, Dorahy, Nijenhuis, Stanghellini
Debate Leader/Moderator Andrew Moskowitz
17.15-17.30Closing remarks after the international part of the conference

Fredag 14. juni – 8.40 - 16.00
Forelesninger på norsk | Lectures in Norwegian
08.40-09.00Åpning – Oppsummering av de to første dagene
Cecilie Brøvig
09.00-09.40Belastninger og traumer i psykoseforskning: Et behov for konseptuell og metodisk avklaring
Sjur Sætren
09.40-10.20 Fra «Hva er galt med deg?» til «Hva skjedde med deg?». Betydning av barndomstraumer på tvers av vanlige og alvorlige psykiske helseplager
Nina Mørkved
10.20-10.40Pause
10.40-11.25Når personer med dissosiative lidelser utvikler psykose, eller gjør de det?
Arne Blindheim
11.25-12.30Lunsj
12.30-13.20Klinisk forståelse av fenomener på tvers av diagnoser – Felles refleksjon og behandlingsmessige alternativer. Video av samtale med bruker.
Ingunn Holbæk, Arne Blindheim, Kjersti Karlsen og Elisabeth Haug. Cecilie Brøvig leder samtalen
13.20-13.35Informasjon om digitale plattformer for temaområder fra konferansen
1. Innovasjonsprosjektet "Psykosekompetanse.no - en digital læringsplattform"
Kristine Kling og Hilde Kristin Aam Szabo

2. European society for trauma and dissociation - https://estd.org

Arne Blindheim

13.35-13.55Pause
13.55-14.45Fra et fragmentert til et mer sammenhengende selv. Hva beskriver mennesker med en dissosiativ lidelse som viktige elementer i endring?Ingunn Holbæk
14.45-15.00Pause
15.00-15.45Å gi form til røyk
Akiah Ottesen
15.45-16.00Oppsummering og avslutning