Skip to main content

Program

Internasjonal konferanse

på Kilden Teater- og Konserthus

Wednesday 12th of June – 10.00 - 17.00
Lectures in English | Forelesninger på engelsk
09.30-09.45Opening
09.45-10.30Introduction Schizophrenia, psychosis and dissociation: Historically shifting concepts obscure intriguing phenomenological differences
Andrew Moskowitz
10.30-11.30Schizophrenia as disembodied existence
Giovanni Stanghellini
11.30-11.50Break
11.50-12.50Consciousness, self-disturbance and identity in dissociative identity disorder
Martin Dorahy
12.50-13.20Panel discussion with Stanghellini and Dorahy
Debate Leader/Moderator
Martin Dorahy
13.20-14.20Lunch
14.20-15.20Hearing Voices: Recovery and Discovery
Eleanor Longden
15.20-15.40Break
15.40-16.40Voice hearing in dissociative identity disorder
Martin Dorahy
16.40-17.10Panel discussion with Longden and Dorahy
Debate Leader/Moderator Andrew Moskowitz
17.10-17.20Closing Day 1

Thursday 13th of June – 9.00 - 17.30
Lectures in English | Forelesninger på engelsk
09.00-09.15Some thoughts after Day 1 and introduction of Day 2
Andrew Moskowitz
09.15-10.15Enacting one’s self and world: The making of identity, meaning and reality
Ellert Nijenhuis
10.15-10.35Break
10.35-11.30Schizophrenia and the fragmentation of worldly experience
Giovanni Stanghellini
11.30-12.00Panel discussion with Stanghellini and Nijenhuis: About the experience of the world and reality among people with psychotic and dissociative disorders
Debate Leader/Moderator Andrew Moskowitz
12.00-13.00Lunch
13.00-14.00Trauma therapy as participatory evolution of identity, meaning and reality
Ellert Nijenhuis
14.00-14.20Break
14.20-15.20Talking With Voices: A Novel Dialogical Therapy For Working With Distressing Voices
Eleanor Longden
15.20-15.40Short Break
15.40-16.30From theory to practice – thoughts on being a pragmatic clinician in the face of trauma and psychosis
Akiah Berg
16.30-17.15Panel discussion on clinical implications with Ottesen, Dorahy, Nijenhuis, Stanghellini
Debate Leader/Moderator Andrew Moskowitz
17.15-17.30Closing remarks after the international part of the conference

Fredag 14. juni – 8.45 - 16.00
Forelesninger på norsk | Lectures in Norwegian
08.45-09.00Åpning – Oppsummering av de to første dagene
Cecilie Brøvig

09.00-09.40Belastninger og traumer i psykoseforskning: Et behov for konseptuell og metodisk avklaring

Sjur Sætren
09.40-10.20 Fra «Hva er galt med deg?» til «Hva skjedde med deg?». Betydning av barndomstraumer på tvers av vanlige og alvorlige psykiske helseplager

Nina Mørkved
10.20-10.40Pause
10.40-11.25Når personer med dissosiative lidelser utvikler psykose, eller gjør de det?

Arne Blindheim
11.25-12.30Lunsj
12.30-13.30Klinisk forståelse av fenomener på tvers av diagnoser – Felles refleksjon og behandlingsmessige alternativer. Video av samtale med bruker.
Ingunn Holbæk, Arne Blindheim, Kjersti Karlsen og Tor Gunnar Værnes. Cecilie Brøvig leder samtalen
13.30-13.50Pause
13.50-14.35Fra et fragmentert til et mer sammenhengende selv. Hva beskriver mennesker med en dissosiativ lidelse som viktige elementer i endring?

Ingunn Holbæk
14.35-14.55Pause
14.55-15.40Å gi form til røyk
Akiah O. Berg
15.40Oppsummering og avslutning