DAG 1 OG 2

Plenumforelesninger av internasjonalt kjente forskere og klinikere innen dissosiasjon- og psykosefeltet

Ellert R. S. NijenhuisEllert R. S. Nijenhuis

Psykolog, psykoterapeut og forsker. Han har arbeidet med utredning og behandling av alvorlig traumatiserte pasienter i over 30 år, og underviser og skriver utbredt om traumerelatert dissosiasjon og dissosiative lidelser.

Han har skrevet en rekke kliniske og forskningsbaserte artikler og bokkapitler, så vel som boken «Somatoform Dissociation», og er medforfatter av boken  «The Haunted Self: Structural Dissociation and the Treatment of Chronic Traumatization». De første to bindene av triologien «The Trinity of Trauma: Ignorance, Fragility and Control» kom I 2015. Det tredje bindet, «Enactive Trauma Treatment» kommer ut i november 2016. Han har mottatt en rekke utmerkelser, sist for de to første bindene av «The Trinity of Trauma». 

JimvanOsJim van Os

Professor og styreformann ved Avdeling for Psykiatri og Psykologi, Maastricht Universitetssykehus i Nederland, og gjesteprofessor innen Psykiatrisk Epidemiologi ved Psykiatrisk institutt, London, England. Han er også direktør for psykiatriske helsetjenester ved Maastricht universitetssykehus, og leder en tjeneste for behandlingsresistent depresjon og førsteepisode psykose.

Jim van Os er koordinator for et EU-finansiert prosjekt vedrørende gen-miljø interaksjon i schizofreni, og er også aktiv innen gen-miljø interaksjonsforskning på depresjon og bipolar lidelse. Han står nevnt som en av verdens mest innflytelsesrike forskere i vår tid, i Thomson-Reuter Web of Science liste for 2014/2015.

JaninaFisherJanina Fisher

PhD, psykolog og en erfaren terapeut og etterspurt underviser, med mangeårig tilknytning til The Trauma Center i Boston og Sensorimotor Psychotherapy® Institute.

Hun er spesielt opptatt av integrering av nevrovitenskaplig kunnskap i klinisk praksis med alvorlig traumatiserte.

JohnReadJohn Read

Psykolog og professor ved Swinburne University of Technology i Australia. Han sitter i hovedstyret til ISPS (International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis) og er redaktør for ISPS tidsskriftet, Psychosis.

Han har publisert over 120 artikler, hovedsakelig på forholdet mellom livsbelastninger og psykose. Han forsker også på den farmasøytiske industrien og på effekten biogenetiske forklaringer har på fordommer. Bøkene hans inkluderer: Read, J, Dillon, J. (2013) «Models of Madness»

MonicaAasMonica Aas

Har arbeidet som postdoktor ved NORMENT, KG Jebsen Senter for Psykoseforskning, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo siden 2010. Monica Aas er psykolog og har en PhD fra Kings College i London.

Hun har forsket på stress og kognisjon ved første-gangs psykose, og har publisert en rekke artikler innen tidlig traumeforskningsfeltet. Monica Aas har fått en rekke internasjonale og nasjonale priser for unge forskere for fremragende forskningsarbeid, inkludert NARSAD Young Investigator Award i 2014 for forskning innenfor tidlig traumatisering, biomarkører og psykopatologi.

Renée Potgieter Marks

Renée Marks arbeider som psykoterapeut og er klinisk leder for «Integrate Families» i Nord-England. «Integrate Families» er et nasjonalt senter for kronisk traumatiserte og dissosierte barn. Renée underviser nasjonalt og internasjonalt om barn og ungdom i forhold til tilknytning, emosjonsregulering, kronisk traumatisering og dissosiasjon. Hun er medlem av barne- og ungdomskomiteen i International Society for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD), og er akkreditert underviser på nettopplæringsprogrammet til ISSTD. Renée er leder for barne- og ungdomskomitéen i European Society for Trauma and Dissociation (ESTD), og spesialiserer seg på den mest kompliserte populasjonen av traumatiserte barn og ungdommer. Renée er også mye brukt som sakkyndig, og gir veiledning og konsultasjon til ulike institusjoner og terapeuter. 

JeanFrazierJean Frazier

Uteksaminert fra Darmaouth Medical School og er sertifisert i Barne- og ungdompsykiatri. I tillegg til hennes rolle som daglig leder for Eunice Kennedy Shriver Center, er hun professor i psykiatri og pediatri ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Massachuset, nestleder i styret og leder for Divisjon for barne- og ungdomspsykiatri.

Som medansvarlig for the Child and Adolescent Neurodevelopment Initiative (CANDI), leder hun et forskningsprogram som dekker en rekke vitenskapelige arbeider relevant for forståelse, diagnostisering og behandling av personer med nevroutviklingsforstyrrelser som tidlig debut av bipolar lidelse, schizofreni og autisme. Hennes interesser innen klinikk og forskning inkluderer autismespekterlidelser, tidlig debut av schizofreni og bipolar lidelse, billeddiagnostikk og psykofarmakologisk behandling av barn og ungdom.

DavidvandenBergDavid van der Berg

Klinisk psykolog ved Parnassia Psychiatric Institute, Haag, Nederland. Spesialist i CBT ved psykoser, PTSD, kompleks angstlidelse og svært forhøyet risiko for psykose.

Han er ledende i forskning på EMDR og Prolonged Exposure på psykotiske lidelser og kronisk PTSD. Han leder prosjekter i samarbeid med industridesign ingeniører, filosofer og brukere for å utvikle apper for stemmehørere.

DAG 3

Erfarne fagpersoner innen feltet vil med bakgrunn i sine erfaringer fra klinikk og forskning belyse aktuelle utfordringer i dette arbeidet. Bli med og delta i denne viktige fagutviklingen!

HildegunSelleHildegun Selle

Psykologspesialist ved Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer, Sørlandet sykehus. Erfaring fra undervisning og behandling av komplekse traumer siden 2002. Utdanning innen sensorimotorisk psykoterapi, EMDR og skjematerapi.

SveinBSchogrenSvein B. Schøgren

Styreleder i Utsattmann, samt utdannet journalist og medialærer. Falt ut av yrkeslivet da fortiden med seksuelle overgrep i barndommen innhenta han i 2008. Etter flere års terapi og prosesser lever han i dag et godt liv. Han er aktiv foredragsholder og har vært profilert i lokale og riksdekkende media. Der benytter han sin historie for å hjelpe andre utsatte menn og kvinner. Det han ønsker å fokusere på er å gi råd og formidle håp. Ingen kjenner terrenget bedre enn den som har vært der selv.

peroyvindfossePer Øyvind Fosse

Psykologspesialist ved Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer, Sørlandet sykehus. Spesialist i rus- og avhengighetstilstander. Utdannet ved Karakteranalytisk Institutt, en psykodynamisk kroppsorientert tilnærming. Erfaring fra arbeid med alvorlig sammensatte traumelidelser.

dikridheggdalDidrik Heggdal

Psykologspesialist ved Vestre Viken HF. Han har utviklet «Basal Eksponeringsterapi» (BET), en behandlingsmodell spesielt rettet mot antatt behandlingsresistente pasienter for at de skal kunne leve stabile liv utenfor døgninstitusjoner. Modellen er systematisk tatt i bruk ved en lukket seksjon i foretaket fra begynnelsen av år 2000. De foreløpige resultatene er svært lovende.

BET ble i 2014 gjort til et langsiktig satsningsområde i Vestre Viken. BET-prosjektet er nå både et fagutviklingsprosjekt og et forskningsprosjekt med Heggdal som faglig ansvarlig og prosjektleder. 

Akiah Ottesen BergAkiah Ottesen Berg

PhD, psykolog og ansatt som post doc ved Norsk Senter for Forskning på mentale lidelser (NORMENT), og arbeider også ved Oslo Universitetssykehus med tidlig intervensjon ved psykose. Hun jobber med utredning og diagnostisering av psykoselidelser og komplekse traumelidelser, og har spesialisert seg i differensialdiagnostiske problemstillinger mellom psykose og dissosiasjon.

Hun har bred undervisningserfaring fra dette feltet, sammen med temaer som mer spesielt dreier seg om utredning og behandling av psykiske lidelse hos flyktninger og innvandrere.

AndreasAamodtAndreas Aamodt

Psykologspesialist ved DPS Solvang/ Sørlandet sykehus. Han har arbeidet mye med pasienter med komplekse traumer, alvorlige personlighetsforstyrrelser, psykoser og schizofreni. Han har drevet med veiledning, undervisning og fagutviklingsarbeid. I sitt arbeid har han vært opptatt av traumebevisste behandlingsmodeller med spesielt fokus på affektintegrering. Han har omfattende erfaring som foreleser, både nasjonalt og internasjonalt.