Kjersti Karlsen

Psykologspesialist med klinisk fordypning barn og ungdom. BUPA, Vestre Viken. Spesielt ansvar for kompetanseheving på psykoser i BUP.

Tor Gunnar Værnes

Psykologspesialist, TIPS Sør-Øst, OUS, Ullevål.
Dr. gradskandidat med et prosjekt om forstyrret selvopplevelse hos pasienter vurdert til å ha økt risiko for psykose.

Trine Anstorp

Spesialrådgiver ved RVTS Øst og psykologspesialist.
Leder for kompetanseprogrammet «Tryggere Traumeterapeuter».

Cecilie Brøvig Almås

Psykologspesialist, Enhet for førstegangspsykoser ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Arne Blindheim

Psykologspesialist ved Senter for Krisepsykologi i Bergen.

Hildegun Sarita Selle

Psykologspesialist ved Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer, Sørlandet Sykehus.

Heine Steinkopf

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og fagleder ved RTVS Sør, Kristiansand